อานิสงส์ของการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์


๑.ป้องกันจิตใจมิให้ฟุ้งซ่าน (มีจิตใจมั่นคง)
๒.ป้องกันอันตรายทั้งปวงที่เกิดขึ้น
๓.ขจัดภัยต่างๆที่เกิดแล้วให้ดับได้
๔.บรรเทาทุกข์ทางใจ และความเจ็บป่วยทางกาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น